ฟิสิกส์ENT62รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 62
ฟิสิกส์ENT62 รวม (เล่ม1 เล่ม2 เล่ม3) 5900 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 ปี 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 133:58 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 882 หน้า
 
ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย สอบตรง, PAT2 และ 9วิชาสามัญ

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 
ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน (และข้อสอบย้อนหลัง30ปี)

Update ถึง 9วิชาสามัญ ปี60, PAT2 ปี60, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58 และข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551
**หมายเหตุ VDOอัพเดทข้อสอบ เข้าเรียนได้ 15เม.ย.61**

คอร์สฟิสิกส์ENT62-รวม (เล่ม1 เล่ม2 เล่ม3) ค่าลงทะเบียน 5,900- พร้อมหนังสือ 3 เล่ม 
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 6,990- รวมหนังสือเรียน)

ใช้โค้ด "141414" ลด14% ส่วนลดเดือน ก.พ.62 (ภายใน 28ก.พ.62)
หรือเลือกลด20% เมื่อรีวิวฟิสิกส์โกเอก
ทาง/facebook/physicskoake
ส่งโค้ดให้ทาง inbox

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENT62 ทางYouTube (clickที่นี่)
หนังสือเรียน ฟิสิกส์ENT62 ใช้ทดลองเรียน (clickที่นี่)

เรียนเนื้อหาดังนี้

1. การเคลื่อนที่แนวตรง 

    1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่

    2.กราฟของการเคลื่อนที่

    3.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่

    4.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

2. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

    1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    2.โจทย์การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 10 แบบ

3. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

    1.สภาพสมดุล

    2.โจทย์สมดุลต่อการเคลื่อนที่

    3.โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก

    4.สภาพยืดหยุ่น

4. งานและพลังงาน 

    1.งาน

    2.กำลัง

    3.พลังงาน

    4.การอนุรักษ์พลังงานกล

    5.งานของแรงภายนอก

5. โมเมนตัมและการชน

    1.โมเมนตัมและการดล

    2.การคงที่ของโมเมนตัม

    3.การชนของวัตถุ 2 ก้อน

6. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

    1.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

    2.การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

        2.1 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

        2.2 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง

    3.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน

    1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน

    2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย

    3.พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน

    4.โมเมนตัมเชิงมุม

8. คลื่นกล

    1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

    2.การสะท้อนของคลื่น

    3.การหักเหของคลื่น

    4.การแทรกสอดของคลื่น

    5.การเลี้ยวเบนของคลื่น

9. เสียง

    1.เสียงและสมบัติของเสียง

    2.การบีตส์  (Beats)

    3.การสั่นพ้องของเสียง

    4.ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

    5.ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

10. แสงและทัศนอุปกรณ์

    1.การสะท้อนของแสง

    2.กระจกเงาโค้ง

    3.เลนส์นูนและเลนส์เว้า

    4.การหักเหของแสง

    5.ความสว่าง

    6.ตาและการมองเห็น

11. แสงเชิงฟิสิกส์

    1.การแทรกสอดของคลื่นแสง

    2.การเลี้ยวเบนของแสง

12. ของไหล

    1.ความดันในของเหลว

    2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล

    3.หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว

    4.ความตึงผิว 

    5.ความหนืด (Viscosity)

    6.พลศาสตร์ของไหล

13. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    1.ความร้อน

    2.สมบัติของแก๊ส

    3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    4.กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์  (First Law of Thermodynamic)

14. ไฟฟ้าสถิต

    1.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

    2.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากจุดประจุ

    3.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากตัวนำทรงกลมกลวง

    4.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

    5.งานในการเคลื่อนประจุไฟฟ้า

    6.ความจุไฟฟ้าสถิต

    7.การถ่ายเทประจุ

15. ไฟฟ้ากระแส

    1.กระแสไฟฟ้า

    2.ความต้านทาน(R) และกฎของโอห์ม

    3.ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

    4.การคำนวณวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

    5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์

    6.เครื่องวัดไฟฟ้า

    7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า

16. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

    1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

    2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

    3.ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

    4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

    5.แรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้น เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

    6.แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

    7.กระแสเหนี่ยวนำ

    8.หม้อแปลงไฟฟ้า

    9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

    10.ไฟฟ้ากระแสสลับ

17. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

    2.การทดลองของเฮิรตซ์

    3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง)

18. ฟิสิกส์อะตอม

    1.การค้นพบอิเล็กตรอน

    2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

    3.การทดลองด้านสเปกตรัม

    4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ

    5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

    6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์

    7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์

    8.รังสีเอ็กซ์

    9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

    10.กลศาสตร์ควอนตัม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

    1.กัมมันตภาพรังสี

    2.การสลายกัมมันตรังสี

    3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี

    4.ไอโซโทป

    5.เสถียรภาพของนิวเคลียส

    6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:57ชั่วโมง หน้า1-15

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 2

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:24ชั่วโมง หน้า16-24

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 3

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
2:25ชั่วโมง หน้า25-35

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 4

1.การเคลื่อนที่แนวตรง
2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
0:56ชั่วโมง หน้า35-36 หน้า47-49

VDO อัพเดทEnt62-1.การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 5

Ent62-1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:43ชั่วโมง หน้า36-1 ถึง36-9

VDO อัพเดทEnt62-1.การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 5(2)

Ent62-1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:28ชั่วโมง หน้า36-10 ถึง36-12

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 6

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
1:51ชั่วโมง หน้า50-56

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 7

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
1:25ชั่วโมง หน้า57-65

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 8

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
2:14ชั่วโมง หน้า64-76

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 9

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:07ชั่วโมง หน้า77-80 หน้า91-92

VDO อัพเดทEnt62-2.แรงและกฎการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10

Ent62-2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
0:47ชั่วโมง หน้า80-1 ถึง80-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 11

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
2:09ชั่วโมง หน้า93-101

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 12

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:03ชั่วโมง หน้า101-106

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 13

3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:41ชั่วโมง หน้า106-114

VDO อัพเดทEnt62-3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ครั้งที่ 14

Ent62-3.สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1:51ชั่วโมง หน้า114-1 ถึง114-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 15

4.งานและพลังงาน
1:33ชั่วโมง หน้า125-131

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 16

4.งานและพลังงาน
2:11ชั่วโมง หน้า132-142

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 17

4.งานและพลังงาน
1:10ชั่วโมง หน้า143-147

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 18

4.งานและพลังงาน
5.โมเมนตัมและการชน
1:55ชั่วโมง หน้า148-152 หน้า161-165

VDO อัพเดทEnt62-4.งานและพลังงาน ครั้งที่ 19

Ent62-4.งานและพลังงาน
0:40ชั่วโมง หน้า152-1 ถึง152-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 20

5.โมเมนตัมและการชน
1:17ชั่วโมง หน้า166-172

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 21

5.โมเมนตัมและการชน
1:50ชั่วโมง หน้า172-180

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 22

5.โมเมนตัมและการชน
1:23ชั่วโมง หน้า181-187

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 23

5.โมเมนตัมและการชน
6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
2:01ชั่วโมง หน้า188-190 หน้า201-207

VDO อัพเดทEnt62-5.โมเมนตัมและการชน ครั้งที่ 24

Ent62-5.โมเมนตัมและการชน
1:10ชั่วโมง หน้า190-1 ถึง190-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 25

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:24ชั่วโมง หน้า208-215

VDO อัพเดทEnt62-6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ครั้งที่ 25(2)

Ent62-6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
0:39ชั่วโมง หน้า215-2 ถึง215-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 26

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:54ชั่วโมง หน้า220-228

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 27

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:28ชั่วโมง หน้า229-235

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 28

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:33ชั่วโมง หน้า236-242

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 29

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม หน้า242-244
อัพเดทEnt62-6การเคลื่อนที่เป็นวงกลม หน้า244-1 ถึง244-4
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หน้า250-254
2:17ชั่วโมง

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 30

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1:47ชั่วโมง หน้า255-263

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 31

6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:20ชั่วโมง หน้า264-266 หน้า275-278

VDO อัพเดทEnt62-6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ครั้งที่ 32

Ent62-6.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
0:51ชั่วโมง หน้า266-1 ถึง266-2

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 33

7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:55ชั่วโมง หน้า279-288

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 34

7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
1:45ชั่วโมง หน้า289-301

VDO อัพเดทEnt62-7.การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 35

Ent62-7.การเคลื่อนที่แบบหมุน
0:43ชั่วโมง หน้า301-2 ถึง301-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 1

8.คลื่นกล
2:04ชั่วโมง หน้า5-15

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 2

8.คลื่นกล
1:05ชั่วโมง หน้า16-26

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 3

8.คลื่นกล
1:14ชั่วโมง หน้า27-32

VDO อัพเดทEnt62-8.คลื่นกล ครั้งที่ 4

Ent62-8.คลื่นกล
0:55ชั่วโมง หน้า32-1 ถึง32-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 5

9.เสียง
2:03ชั่วโมง หน้า41-52

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 6

9.เสียง
1:50ชั่วโมง หน้า53-61

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 7

9.เสียง
1:11ชั่วโมง หน้า62-67

VDO อัพเดทEnt62-9.เสียง ครั้งที่ 8

Ent62-9.เสียง
0:58ชั่วโมง หน้า67-2 ถึง67-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 9

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
2:04ชั่วโมง หน้า79-88

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 10

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:10ชั่วโมง หน้า89-94

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 11

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
2:10ชั่วโมง หน้า95-105

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 12

10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:26ชั่วโมง หน้า106-113

VDO อัพเดทEnt62-10.แสงและทัศนอุปกรณ์ ครั้งที่ 13

Ent62-10.แสงและทัศนอุปกรณ์
1:14ชั่วโมง หน้า113-2 ถึง113-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 14

11.แสงเชิงฟิสิกส์
2:02ชั่วโมง หน้า123-131

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 15

11.แสงเชิงฟิสิกส์
1:01ชั่วโมง หน้า132-137

VDO อัพเดทEnt62-11.แสงเชิงฟิสิกส์ ครั้งที่ 16

Ent62-11.แสงเชิงฟิสิกส์
0:33ชั่วโมง หน้า137-2

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 17

12.ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า147-154

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 18

12.ของไหล
1:21ชั่วโมง หน้า154-159

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 19

12.ของไหล
2:12ชั่วโมง หน้า159-167

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 20

12.ของไหล
1:24ชั่วโมง หน้า167-173

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 21

12.ของไหล
2:04ชั่วโมง หน้า174-182

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 22

12.ของไหล
0:57ชั่วโมง หน้า183-186

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 23

12.ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า187-194

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 24

12.ของไหล
1:17ชั่วโมง หน้า195-200

VDO อัพเดทEnt62-12.ของไหล ครั้งที่ 25

Ent62-12.ของไหล
1:56ชั่วโมง หน้า200-1 ถึง200-6

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 26

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:51ชั่วโมง หน้า213-220

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 27

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:16ชั่วโมง หน้า221-228

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 28

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:04ชั่วโมง หน้า229-237

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 29

13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:03ชั่วโมง หน้า238-244

VDO อัพเดทEnt62-13.ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 30

Ent62-13.ความร้อนและแก๊ส
1:12ชั่วโมง หน้า244-1 ถึง244-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 1

14.ไฟฟ้าสถิต
2:08ชั่วโมง หน้า5-16

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 2

14.ไฟฟ้าสถิต
1:26ชั่วโมง หน้า17-25

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 3

14.ไฟฟ้าสถิต
2:06ชั่วโมง หน้า26-36

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 4

14.ไฟฟ้าสถิต
1:27ชั่วโมง หน้า37-41

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 5

14.ไฟฟ้าสถิต
15.ไฟฟ้ากระแส
2:16ชั่วโมง หน้า42-48 หน้า61-66

VDO อัพเดทEnt62-14.ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 6

Ent62-14.ไฟฟ้าสถิต
2:09ชั่วโมง หน้า48-1 ถึง48-8

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 7

15.ไฟฟ้ากระแส
1:11ชั่วโมง หน้า67-72

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 8

15.ไฟฟ้ากระแส
2:01ชั่วโมง หน้า73-80

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 9

15.ไฟฟ้ากระแส
1:15ชั่วโมง หน้า81-87

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 10

15.ไฟฟ้ากระแส
16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:46ชั่วโมง หน้า88-94 หน้า105-106

VDO อัพเดทEnt62-15.ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 11

Ent62-15.ไฟฟ้ากระแส
1:31ชั่วโมง หน้า94-1 ถึง94-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 12

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:41ชั่วโมว หน้า107-115

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 13

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2:03ชั่วโมง หน้า115-124

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 14

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:32ชั่วโมง หน้า125-135

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 15

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2:02ชั่วโมง หน้า136-152

VDO อัพเดทEnt62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ครั้งที่ 15(2)

Ent62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:36ชั่วโมง หน้า141-2 ถึง141-4

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 16

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า152-161

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 17

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:52ชั่วโมง หน้า162-171

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 18

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า172-178

VDO อัพเดทEnt62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ครั้งที่ 19

Ent62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(ไฟฟ้ากระแสสลับ)
1:18ชั่วโมง หน้า178-1 ถึง178-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 20

17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:37ชั่วโมง หน้า185-197

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 21

17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า198-207

VDO อัพเดทEnt62-17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 22

Ent62-17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:40ชั่วโมง หน้า207-2

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 23

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:06ชั่วโมง หน้า213-225

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 24

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:08ชั่วโมง หน้า226-232

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 25

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:10ชั่วโมง หน้า233-239

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 26

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:04ชั่วโมง หน้า240-244

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 27

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:02ชั่วโมง หน้า245-251

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 28

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:12ชั่วโมง หน้า252-259

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 29

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:35ชั่วโมง หน้า260-267

VDO อัพเดทEnt62-18.ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 30

Ent62-18.ฟิสิกส์อะตอม
2:07ชั่วโมง หน้า267-2 ถึง267-7

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 31

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:33ชั่วโมง หน้า277-290

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 32

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:38ชั่วโมง หน้า291-295

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 33

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:01ชั่วโมง หน้า296-302

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 34

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2:35ชั่วโมง หน้า303-317
(โชคดีในการสอบและสอบได้คณะที่ต้องการทุกคนครับ)

VDO อัพเดทEnt62-19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 35

Ent62-19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
0:48ชั่วโมง หน้า317-2 ถึง317-4
(โชคดีในการสอบและสอบได้คณะที่ต้องการทุกคนครับ)