ฝึกทำข้อสอบPAT3 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ENT สำหรับ PAT3
ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ 2880 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 ปี 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 40:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 324 หน้า
 
ฝึกทำข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(PAT3) ในส่วนของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 

ฝึกทำข้อสอบPAT3 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552-2564
วิเคราะห์ข้อสอบและฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง

**ข้อสอบย้อนหลังกว่า 550 ข้อ (VDOเฉลย 400 ข้อ และแบบฝึกหัด 150 ข้อ)** 
**Update ถึงข้อสอบPAT3 ปี64**
**หมายเหตุ ตะลุยโจทย์อย่างเดียว (นักเรียนควรเรียนคอร์สฟิสิกส์ENT63มาแล้ว)**

ใช้โค้ด "PHYSIC" ลด25% (ถึง 30ก.ย.65)

-----------------------------------------------------------
ฝึกทำข้อสอบดังนี้

1. การเคลื่อนที่แนวตรง 

    - ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่

    - กราฟของการเคลื่อนที่

    - สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่

    - ความเร็วสัมพัทธ์

    - อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์

2. แรงและกฎการเคลื่อนที่

    - กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

    - การรวมเวกเตอร์

    - แรงเสียดทาน

    - วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

    - ระบบรอก

    - วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง

    - แรงกระทำระหว่างวัตถุ

3. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

    - สมดุลของแรงสามแรง

    - สมดุลต่อการหมุน

    - สภาพยืดหยุ่น

4. งานและพลังงาน

    - กฎอนุรักษ์พลังงาน

    - กฎการอนุรักษ์พลังงานเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ

    - กำลังและพลังงานเชื้อเพลิง

5. โมเมนตัมและการชน

    - โมเมนตัมและการดล

    - กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

6. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

    - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

    - การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน

    - การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่

    - ทอร์กและโมเมยต์ความเฉื่อย

    - การกลิ้ง

    - พลังงานจลน์ของการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม

8. ของไหล

    - ความดันในของเหลว

    - มานอมิเตอร์และหลอดรูปตัวยู

    - แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล

    - หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว

    - ความหนืด

    - พลศาสตร์ของไหล

9. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    - ความร้อน

    - การหาอุณหภูมิผสม

    - การถ่ายเทและการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน

    - สมบัติของแก๊ส

    - การหาอุณหภูมิผสมและความดันผสมของแก๊ส

    - กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

10. ไฟฟ้าสถิต

    - ประจุไฟฟ้า

    - แรงระหว่างประจุของคูลอมบ์

    - สนามไฟฟ้าเนื่องจากแห่นตัวนำคู่ขนาน

    - ตัวเก็บประจุ

11. ไฟฟ้ากระแส

    - ความต้านทานและกฎของโอห์ม

    - การคำนวณวงจรไฟฟ้า

    - วงจรวีทสโตนบริดจ์

    - กฎของเคอร์ชอฟฟ์

    - เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

    - พลังงานและกำลังไฟฟ้า

12. แม่เหล็กไฟฟ้า

    - แม่เหล็กไฟฟ้า

    - หม้อแปลงไฟฟ้า

    - การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

13. ไฟฟ้ากระแสสลับ

    - วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

    - พลังงานและกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

    - ตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

** เฉลยข้อสอบPAT3 ปี61 part ฟิสิกส์
เนื้อหาที่สอน

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่1

1. การเคลื่อนที่แนวตรง
- ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
- กราฟของการเคลื่อนที่
- สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:18ชั่วโมง หน้า5-14

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่1-2

1. การเคลื่อนที่แนวตรง
- ความเร็วสัมพัทธ์
- อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์
2:30ชั่วโมง หน้า17-25

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่2

2. แรงและกฎการเคลื่อนที่
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- การรวมเวกเตอร์
- แรงเสียดทาน
- วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:37ชั่วโมง หน้า29-36

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่3

2. แรงและกฎการเคลื่อนที่
- วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
- ระบบรอก
- วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
- แรงกระทำระหว่างวัตถุ
1:42ชั่วโมง หน้า37-45

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่4

3. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
- สมดุลของแรงสามแรง
- สมดุลต่อการหมุน
1:54ชั่วโมง หน้า51-60

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่5

3. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
- สมดุลต่อการหมุน
- สภาพยืดหยุ่น
1:17ชั่วโมง หน้า60-66

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่6

4. งานและพลังงาน
- กฎอนุรักษ์พลังงาน
- กฎการอนุรักษ์พลังงานเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ
- กำลังและพลังงานเชื้อเพลิง
1:51ชั่วโมง หน้า73-82

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่7

5. โมเมนตัมและการชน
- โมเมนตัมและการดล
- กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
1:47ชั่วโมง หน้า89-97

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่8

6. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1:17ชั่วโมง หน้า101-106

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่9

6. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
1:18ชั่วโมง หน้า107-111

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่10

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน
- การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่
- ทอร์กและโมเมยต์ความเฉื่อย
1:28ชั่วโมง หน้า115-122

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่11

7. การเคลื่อนที่แบบหมุน
- การกลิ้ง
- พลังงานจลน์ของการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม
1:07ชั่วโมง หน้า123-127

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่12

8. ของไหล
- ความดันในของเหลว
- มานอมิเตอร์และหลอดรูปตัวยู
1:15ชั่วโมง หน้า131-136

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่13

8. ของไหล
- แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
1:02ชั่วโมง หน้า137-140

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่14

8. ของไหล
- หลักของอาร์คีมีดิสและแรงลอยตัว
1:15ชั่วโมง หน้า141-145

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่15

8. ของไหล
- ความหนืด
- พลศาสตร์ของไหล
0:51ชั่วโมง หน้า146-150

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่16

8. ของไหล
- พลศาสตร์ของไหล
1:10ชั่วโมง หน้า150-155

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่17

9. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- ความร้อน
- การหาอุณหภูมิผสม
1:20ชั่วโมง หน้า175-180

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่18

9. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- การถ่ายเทและการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน
0:46ชั่วโมง หน้า181-185

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่19

9. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- สมบัติของแก๊ส
0:53ชั่วโมง หน้า186-189

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่20

9. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- การหาอุณหภูมิผสมและความดันผสมของแก๊ส
- กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
1:09ชั่วโมง หน้า190-195

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่21

10. ไฟฟ้าสถิต
- ประจุไฟฟ้า
- แรงระหว่างประจุของคูลอมบ์
- สนามไฟฟ้าเนื่องจากแห่นตัวนำคู่ขนาน
- ตัวเก็บประจุ
1:07ชั่วโมง หน้า215-221

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่22

11. ไฟฟ้ากระแส
- ความต้านทานและกฎของโอห์ม
- การคำนวณวงจรไฟฟ้า
- วงจรวีทสโตนบริดจ์
1:09ชั่วโมง หน้า231-237

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่23

11. ไฟฟ้ากระแส
- กฎของเคอร์ชอฟฟ์
0:58ชั่วโมง หน้า238-240

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่24

11. ไฟฟ้ากระแส
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
1:09ชั่วโมง หน้า241-245

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่25

11. ไฟฟ้ากระแส
- พลังงานและกำลังไฟฟ้า
0:48ชั่วโมง หน้า246-248

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่26

12. แม่เหล็กไฟฟ้า
- แม่เหล็กไฟฟ้า
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง
1:14ชั่วโมง หน้า261-267

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่27

13. ไฟฟ้ากระแสสลับ
- วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
1:31ชั่วโมง หน้า277-280

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่28

13. ไฟฟ้ากระแสสลับ
- พลังงานและกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ
1:12ชั่วโมง หน้า281-285

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่29

13. ไฟฟ้ากระแสสลับ
- ตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
0:32ชั่วโมง หน้า286-289

ฝึกทำข้อสอบ PAT3 ฟิสิกส์ ครั้งที่30

14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:43ชั่วโมง หน้า299-303

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี64 ตอนที่1

(PAT3 มี.ค.64) ข้อ 1-14
1:45ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี64 ตอนที่2

(PAT3 มี.ค.64) ข้อ 15-27
1:31ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี64 ตอนที่3

(PAT3 มี.ค.64) อัตนัย ข้อ 61-67
1:03ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี63 ตอนที่1

(PAT3 ก.พ.63) ข้อ 1-10
1:35ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี63 ตอนที่2

(PAT3 ก.พ.63) ข้อ 11-18
0:53ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี63 ตอนที่3

(PAT3 ก.พ.63) ข้อ 19-28
1:14ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี63 ตอนที่4

(PAT3 ก.พ.63) อัตนัย ข้อ 61-67
1:22ชั่วโมง
(ดาวน์โหลดข้อสอบที่เมนู "หนังสือเรียน" ด้านบน)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี62 ตอนที่1

(PAT3 ก.พ.62) ข้อ 1-12
1:27ชั่วโมง หน้า327-332

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี62 ตอนที่2

(PAT3 ก.พ.62) ข้อ 13-26
1:24ชั่วโมง หน้า333-339

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี62 ตอนที่3

(PAT3 ก.พ.62) อัตนัย ข้อ 61-67
1:03ชั่วโมง หน้า340-343

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี61 ตอนที่1

(PAT3 ก.พ.61) ข้อ 1-13
1:26ชั่วโมง หน้า306-313

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี61 ตอนที่2

(PAT3 ก.พ.61) ข้อ 14-27
1:22ชั่วโมง หน้า313-319

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวฯปี61 ตอนที่3

(PAT3 ก.พ.61) อัตนัย ข้อ 61-67
0:53ชั่วโมง หน้า320-323