อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE (แยกเล่ม)
ติวสรุปฟิสิกส์ ALevel#67 3200 บาท
  • เข้าเรียนได้  9 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 30:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 272 หน้า
 
ติวสรุปฟิสิกส์ ALevel#67 โดยฟิสิกส์โกเอก
เรียนทาง zoom วันเสาร์ 13:30-15:30 น.
เริ่ม 7 ต.ค. 66 - มี.ค.67 (ก่อนสอบ)


และวีดีโอติวสรุป ALevel66 , วิชาสามัญ65
อัพเดทข้อสอบล่าสุด ALevel-66

ส่วนลด11.11 ใช้โค้ด "111111" ลด30% (ถึง 30พ.ย.66)
เนื้อหาที่สอน

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP1

1.ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2:09ชั่วโมง หน้า1-14

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP2

2.การเคลื่อนที่แนวตรง
2:12ชั่วโมง หน้า19-34

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP3

3.แรงและกฎการเคลื่อนที่
2:36ชั่วโมง หน้า47-67

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP4

4.สมดุลกล
2:25ชั่วโมง หน้า80-95

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP5

5.งานและพลังงาน
2:25ชั่วโมง หน้า103-119

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP6

6.โมเมนตัมและการชน
2:32ชั่วโมง หน้า129-142

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP7.1

7.1การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2:29ชั่วโมง หน้า151-164

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP7.2

7.2การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2:26ชั่วโมง หน้า173-185