ติวสรุปฟิสิกส์ ALevel#67
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ENT ALevel68 (แยกเล่ม)
ติวสรุปฟิสิกส์ ALevel#68 3200 บาท
  • เข้าเรียนได้  9 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 40:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 644 หน้า
 
ติวสรุปฟิสิกส์ ALevel#68 โดยครูโกเอก
เรียนทาง zoom 13:30-15:30 น. เริ่ม 4 ต.ค.67 

ต.ค.67 ศุกร์+เสาร์ 13:30-15:30 น.
พ.ย.67-มี.ค.68 (ก่อนสอบ) เสาร์ 13:30-15:30 น.


และวีดีโอติวสรุป ALevel67
อัพเดทข้อสอบล่าสุด ALevel-67

ใช้โค้ด "777777" ลด30% (ถึง 31 ก.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

แนะนำการเรียนคอร์สENT ALevel68+

คอร์สENT เล่ม1 มี.ค.-เม.ย.67
คอร์สENT เล่ม2 พ.ค.-ก.ค.67
คอร์สENT เล่ม3 ส.ค.-ต.ค.67
ติวสดทาง zoom ต.ค.-มี.ค.68

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP1

1.ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2:09ชั่วโมง หน้า1-14

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP2

2.การเคลื่อนที่แนวตรง
2:12ชั่วโมง หน้า19-34

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP3

3.แรงและกฎการเคลื่อนที่
2:36ชั่วโมง หน้า47-67

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP4

4.สมดุลกล
2:25ชั่วโมง หน้า80-95

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP5

5.งานและพลังงาน
2:25ชั่วโมง หน้า103-119

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP6

6.โมเมนตัมและการชน
2:32ชั่วโมง หน้า129-142

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP7.1

7.1การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2:29ชั่วโมง หน้า151-164

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP7.2

7.2การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2:26ชั่วโมง หน้า173-185

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP8

8.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2:11ชั่วโมง หน้า193-207

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP9

9.คลื่น
2:31ชั่วโมง หน้า215-236

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP10

10.แสงเชิงคลื่น
2:08ชั่วโมง หน้า247-258

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP11

11.แสงเชิงรังสี
2:21ชั่วโมง หน้า265-284

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP12

12.เสียง
2:42ชั่วโมง หน้า295-312

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP13

13.ไฟฟ้าสถิต
2:34ชั่วโมง หน้า325-340

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP14.1

13.ไฟฟ้าสถิต
14.ไฟฟ้ากระแส
2:24ชั่วโมง หน้า341-362

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP14.2

14.ไฟฟ้ากระแส
2:35ชั่วโมง หน้า363-378

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP15

15.แม่เหล็กและไฟฟ้า
2:32ชั่วโมง หน้า385-408

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP16

16.ความร้อนและแก๊ส
2:13ชั่วโมง หน้า419-434

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP17

17.ของแข็งและของไหล
2:34ชั่วโมง หน้า433-456

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP18

18.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2:03ชั่วโมง หน้า459-474

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP19

19.ฟิสิกส์อะตอม
2:15ชั่วโมง หน้า475-493

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP19 2

19.ฟิสิกส์อะตอม
2:11ชั่วโมง หน้า494-504

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP20

20.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2:08ชั่วโมง หน้า511-522

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP21

ทบทวนสูตรทั้งหมด 1
2:17ชั่วโมง

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP22

ทบทวนสูตรทั้งหมด 2
3:34ชั่วโมง

ติวสรุปฟิสิกส์A-Level67 EP23

ฝึกทำข้อสอบแบบเติมคำตอบ
2:52ชั่วโมง หน้า543-552

EP24 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ตอนที่1

1:30ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1-10
หน้า 555-563

EP25 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ตอนที่2

1:35ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11-20
หน้า 563-571

EP26 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี64 ตอนที่3

1:36ชั่วโมง
เฉลยข้อ 21-30
หน้า 571-577

EP27 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี65 ตอนที่1

1:34ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1-10
หน้า 582-591

EP28 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี65 ตอนที่2

1:25ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11-20
หน้า 592-601

EP29 เฉลยฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี65 ตอนที่3

1:23ชั่วโมง
เฉลยข้อ 21-30
หน้า 602-609

EP30 เฉลยฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่1

1:17ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1-10
หน้า 614-624

EP31 เฉลยฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่2

1:24ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11-20
หน้า 625-637

EP32 เฉลยฟิสิกส์ A-Level ปี66 ตอนที่3

1:16ชั่วโมง
เฉลยข้อ 21-30
หน้า 638-644