บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (สอนปี59) (ฟรี) - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (สอนปี59) (ฟรี)

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 1
1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 2
2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1:05ชั่วโมง หน้า12-16
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 3
3.กราฟของการเคลื่อนที่
2:13ชั่วโมง หน้า20-40
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 4
3.กราฟของการเคลื่อนที่
0:25ชั่วโมง หน้า41
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 5
4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
2:09ชั่วโมง หน้า42-45
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 6
4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:13ชั่วโมง หน้า46-47,59
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (59) ครั้งที่ 7
5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:39ชั่วโมง หน้า52-57