อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม1

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 บทนำ (ปี59) ครั้งที่1
1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9
VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง (ปี59) ครั้งที่ 1
1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7
VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ (ปี58) ครั้งที่ 1
1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9
VDO ฟิสิกส์ ม.4 บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (ปี60) ครั้งที่1
1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10