บทที่9 คลื่นกล (ฟรี) - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

บทที่9 คลื่นกล (สอนปี57) (ฟรี)

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 1
1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า 1-9
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 2
2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 3
3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 4
4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 5
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63