อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม2

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

บทที่6 โมเมนตัมและการชน (ปี59) ครั้งที่1
1.โมเมนตัมและการดล
1:48ชั่วโมง หน้า1-8
บทที่7 การเคลื่อนที่แบบหมุน ครั้งที่ 1
1.ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2.ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อย
2:03ชั่วโมง หน้า1-10
ม.4 บทที่8 สภาพสมดุลฯ ครั้งที่ 1
1.สภาพสมดุล
2.สมดุลต่อการเคลื่อนที่
2:03ชั่วโมง หน้า1-10