ฟิสิกส์Entrance64 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ENT#64

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

หนังสือฟิสิกส์ ENT64 (ทดลองเรียน) 35 หน้า
หนังสือฟิสิกส์ENT63 เล่ม1 (กลศาสตร์) หน้า1-15
หนังสือฟิสิกส์ENT63 เล่ม2 (กลุ่มคลื่น ของไหลและแก๊ส) หน้า1-17
หนังสือฟิสิกส์ENT63 เล่ม3 (กลุ่มไฟฟ้า อะตอมและนิวเคลียร์) หน้า1-12
หนังสือฟิสิกส์ENT เล่ม4 (เฉลยข้อสอบ สอวน.) หน้า1-3
ENT63 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 1
1.การเคลื่อนที่แนวตรง
1:58ชั่วโมง หน้า5-15
ENT เล่ม4 เฉลยข้อสอบ สอวน. ครั้งที่1
0.บทนำ (การวิเคระห์หน่วย)
0:41ชั่วโมง หน้า1-3