อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 27:51 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

รีรันอีกครั้ง ต้อนรับเปิดเทอม ก.ค.63
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมที่บ้านได้
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ สัปดาห์ล่ะ 2-4 วีดีโอ แล้วแต่ระดับชั้น

คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (2 วีดีโอต่อสัปดาห์)
นักเรียนจะได้เรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น ทั้งหมด
(วีดีโอใหม่ทุกวันจันทร์ และเรียนได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

สัปดาห์ที่ 1
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 2
เรียนได้ระหว่าง 22มิ.ย. - 28มิ.ย.63

สัปดาห์ที่ 2
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 4
เรียนได้ระหว่าง 29มิ.ย. - 5ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 3
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 6
เรียนได้ระหว่าง 13ก.ค.63 - 19ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 4
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 7
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 8
เรียนได้ระหว่าง 20ก.ค.63 - 26ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 5
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 9
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 10
เรียนได้ระหว่าง 27ก.ค.63 - 2ส.ค.63

สัปดาห์ที่ 6
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 11
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 12
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 13
เรียนได้ระหว่าง 3ส.ค.63 - 9ส.ค.63

-------------จบคอร์ส ฟิสิกส์ ม. ต้น----------------

เนื้อหาที่สอน