อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:00 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมขณะอยู่ที่บ้าน
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ 
สัปดาห์ล่ะ 2 วีดีโอ (วีดีโอใหม่ทุกวันศุกร์)
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ และนักเรียนสามารถออกจากบ้านได้ตามปกติ 


คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี) ดังนี้

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี) สัปดาห์ที่ 1
เรียนได้ระหว่าง 27/3/63 - 2/4/63
(ขยายเวลาเรียนได้ถึง 7/4/63)
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี) สัปดาห์ที่ 2
เรียนได้ระหว่าง 3/4/63 - 9/4/63
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น (ฟรี) สัปดาห์ที่ 3
เรียนได้ระหว่าง 10/4/63 - 16/4/63
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 6

หมายเหตุ สามารถเรียนฟรีได้ตามวันที่ที่ระบุเท่านั้น
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 7

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

บทที่3. กลศาสตร์
3.เครื่องกลอย่างง่าย
4.การได้เปรียบเชิงกล
2:18ชั่วโมง หน้า 72-83

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 8

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

บทที่3. กลศาสตร์
4.การได้เปรียบเชิงกล
5.งานพลังงาน, โมเมนตัม
2:19ชั่วโมง หน้า 83-96

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 9

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

บทที่3. กลศาสตร์
6.ความหนาแน่นและแรงลอยตัว
1:55ชั่วโมง หน้า 99-104

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 10

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
2:04ชั่วโมง หน้า 111-120

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 11

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
2:11ชั่วโมง หน้า 121-133

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 12

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
5.แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
6.พลังงานไฟฟ้า
2:13ชั่วโมง หน้า 130-140

ฟิสิกส์ ม.ต้น 59 ครั้งที่ 13

เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
6.พลังงานไฟฟ้า
7.หม้อแปลงไฟฟ้า
2:10ชั่วโมง หน้า 141-151