อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:00 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมขณะอยู่ที่บ้าน
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ 
สัปดาห์ล่ะ 2 วีดีโอ (วีดีโอใหม่ทุกวันศุกร์)
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ และนักเรียนสามารถออกจากบ้านได้ตามปกติ 


คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี) ดังนี้

เรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 1 
เรียนได้ระหว่าง 27/3/63 - 2/4/63
(ขยายเวลาเรียนได้ถึง 7/4/63)

ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 2
เรียนได้ระหว่าง 3/4/63 - 9/4/63
ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 3
เรียนได้ระหว่าง 10/4/63 - 16/4/63
ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.4 ครั้งที่ 6

หมายเหตุ สามารถเรียนฟรีได้ตามวันที่ที่ระบุเท่านั้น
เนื้อหาที่สอน

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 1

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์3
เรียนได้ 10/4/63 - 16/4/63

1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

2.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1:05ชั่วโมง หน้า12-16

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 3

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

3.กราฟของการเคลื่อนที่
2:13ชั่วโมง หน้า20-40

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

3.กราฟของการเคลื่อนที่
0:25ชั่วโมง หน้า41

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 5

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
2:09ชั่วโมง หน้า42-45

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 6

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

4.สมการการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
1:13ชั่วโมง หน้า46-47,59

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 7

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

5.การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
1:39ชั่วโมง หน้า50-55

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 1

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

3.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
1:56ชั่วโมง หน้า10-14

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 3

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า14-22

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:08ชั่วโมง หน้า22-29

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 5

เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์9
เรียนได้ 22/5/63 - 28/5/63

6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
1:44ชั่วโมง หน้า31-36