อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.4 (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 30:58 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

รีรันอีกครั้ง ต้อนรับเปิดเทอม ก.ค.63
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมที่บ้านได้
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ 
สัปดาห์ล่ะ 2-4 วีดีโอ แล้วแต่ระดับชั้น

คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1 (3 วีดีโอต่อสัปดาห์)

นักเรียนจะได้เรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.4 เล่ม1 ทั้งหมด
(วีดีโอใหม่ทุกวันจันทร์ และเรียนได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

สัปดาห์ที่ 1

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ครั้งที่ 2
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ครั้งที่ 3
เรียนได้ระหว่าง 22มิ.ย. - 28มิ.ย.63

สัปดาห์ที่ 2
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ครั้งที่ 4
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 1

เรียนได้ระหว่าง 29มิ.ย. - 5ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 3

ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 2
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 4
เรียนได้ระหว่าง 13ก.ค.63 - 19ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 4
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 6
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่2 ครั้งที่ 7

เรียนได้ระหว่าง 20ก.ค.63 - 26ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 5
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 ครั้งที่ 2
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 ครั้งที่ 3

เรียนได้ระหว่าง 27ก.ค.63 - 2ส.ค.63

สัปดาห์ที่ 6
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 ครั้งที่ 4
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่3 ครั้งที่ 5
เรียนได้ระหว่าง 3ส.ค.63 - 9ส.ค.63

-------------จบคอร์ส ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1----------------

เนื้อหาที่สอน

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 1

รีรัน เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ระหว่าง 27ก.ค.-2ส.ค.63

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 2

รีรัน เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ระหว่าง 27ก.ค.-2ส.ค.63

3.วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
1:56ชั่วโมง หน้า10-14

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 3

รีรัน เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ระหว่าง 27ก.ค.-2ส.ค.63

4.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง
5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:02ชั่วโมง หน้า14-22

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 4

รีรัน เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ระหว่าง 3ส.ค.-12ส.ค.63

5.แรงกระทำระหว่างวัตถุ
2:08ชั่วโมง หน้า22-29

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 5

รีรัน เรียนฟิสิกส์ ม.4(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ระหว่าง 3ส.ค.-12ส.ค.63

6.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
1:44ชั่วโมง หน้า31-36