อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.5 (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:00 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมขณะอยู่ที่บ้าน
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ สัปดาห์ล่ะ 2 วีดีโอ (วีดีโอใหม่ทุกวันศุกร์)
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ และนักเรียนสามารถออกจากบ้านได้ตามปกติ 

คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.5 (ฟรี) ดังนี้

เรียนฟิสิกส์ ม.5 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 1 
เรียนได้ระหว่าง 27/3/63 - 2/4/63
(ขยายเวลาเรียนได้ถึง 7/4/63)
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.5 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 2
เรียนได้ระหว่าง 3/4/63 - 9/4/63
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.5 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 3
เรียนได้ระหว่าง 10/4/63 - 16/4/63
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.5 ครั้งที่ 6

หมายเหตุ สามารถเรียนฟรีได้ตามวันที่ที่ระบุเท่านั้น
เนื้อหาที่สอน

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 1

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์2
เรียนได้ 3/4/63 - 9/4/63

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์3
เรียนได้ 10/4/63 - 16/4/63

2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 3

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์3
เรียนได้ 10/4/63 - 16/4/63

3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51

บทที่9 คลื่น(57) ครั้งที่ 5

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์4
เรียนได้ 17/4/63 - 23/4/63

4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่1

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่2

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

3.กระจกเงาโค้ง
4.เลนส์บาง
1:54ชั่วโมง หน้า10-17

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่3

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

4.เลนส์บาง
5.การหักเหของแสง
1:48ชั่วโมง หน้า17-30

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่4

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

5.การหักเหของแสง
1:55ชั่วโมง หน้า30-39

บทที่11 แสงเชิงรังสี(56) ครั้งที่5

เรียนฟิสิกส์ ม.5(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

6.ทัศนอุปกรณ์
7.ความสว่าง
8.ตาและการมองเห็น
2:08ชั่วโมง หน้า46-60