อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)
อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์ ม.6 (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:00 ชั่วโมง
 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
สู่ห้องเรียน "อยู่บ้าน - เรียนฟิสิกส์โกเอก (ฟรี)"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
และให้นักเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมขณะอยู่ที่บ้าน
ครูโกเอกจะอัพโหลดวีดีโอเรียนฟรีประจำสัปดาห์ สัปดาห์ล่ะ 2 วีดีโอ (วีดีโอใหม่ทุกวันศุกร์)
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ และนักเรียนสามารถออกจากบ้านได้ตามปกติ 

คอร์สเรียนฟิสิกส์ ม.6 (ฟรี) ดังนี้

เรียนฟิสิกส์ ม.6 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 1 
เรียนได้ระหว่าง 27/3/63 - 2/4/63
(ขยายเวลาเรียนได้ถึง 7/4/63)
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 1
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.6 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 2
เรียนได้ระหว่าง 3/4/63 - 9/4/63
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.6 (ฟรี) สัปดาห์ที่ 3
เรียนได้ระหว่าง 10/4/63 - 16/4/63
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 5
ฟิสิกส์ ม.6 ครั้งที่ 6

หมายเหตุ สามารถเรียนฟรีได้ตามวันที่ที่ระบุเท่านั้น
เนื้อหาที่สอน

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส(57) ครั้งที่ 1

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

1.ความร้อน
2:09ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส(57) ครั้งที่ 2

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์5
เรียนได้ 24/4/63 - 30/4/63

1.ความร้อน
2.สมบัติของแก๊ส
2:09ชั่วโมง หน้า9-20

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส(57) ครั้งที่ 3

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

2.สมบัติของแก๊ส
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:01ชั่วโมง หน้า21-30

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส(57) ครั้งที่ 4

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์6
เรียนได้ 1/5/63 - 7/5/63

3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:54ชั่วโมง หน้า31-37

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส(57) ครั้งที่ 5

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

4.กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
2:11ชั่วโมง หน้า43-53

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่1

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์7
เรียนได้ 8/5/63 - 14/5/63

1.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
1:55ชั่วโมง หน้า45-51

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่2

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

1.ความดันในของเหลว
2:02ชั่วโมง หน้า147-154

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่3

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์8
เรียนได้ 15/5/63 - 21/5/63

1.ความดันในของเหลว
2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
1:21ชั่วโมง หน้า154-159

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่4

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์9
เรียนได้ 22/5/63 - 28/5/63

2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
2:12ชั่วโมง หน้า159-167

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่5

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์9
เรียนได้ 22/5/63 - 28/5/63

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
1:24ชั่วโมง หน้า167-173

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่6

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์10
เรียนได้ 29/5/63 - 4/6/63

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
4.ความตึงผิว
2:04ชั่วโมง หน้า174-182

บทที่17 ของแข็งและของไหล(60) ครั้งที่7

เรียนฟิสิกส์ ม.6(ฟรี) สัปดาห์10
เรียนได้ 29/5/63 - 4/6/63

5.ความหนืด
0:57ชั่วโมง หน้า183-186