เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3#63
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3 ปี 63
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4:30 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3#63 ครั้งที่1

1:35ชั่วโมง
เฉลยข้อ 1 - 10

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3#63 ครั้งที่2

0:53ชั่วโมง
เฉลยข้อ 11 - 18

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3#63 ครั้งที่3

1:14ชั่วโมง
เฉลยข้อ 19 - 28

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ PAT3#63 ครั้งที่4

1:22ชั่วโมง
เฉลยข้อ 61 - 67

ทดสอบวีดีโอชีววิทยา ม.4